Poligrāfija ›       Brendings ›       Zīmēšana/dizains ›       Web-baneri
Vides reklāma ›       Reklāmas suvenīri ›       Foto ›       Portfolio

Reklāmas avīze ›  Informatīvā avīze ›   E-avīze›  Kāzu avīze ›


Reklāmas avīzes

Ja informācija, kuru jūs vēlaties pasniegt potenciālajiem klientiem ir tik plaša, ka nevar salikt vienā reklāmas sludinājumā, tad viens no risinājumiem ir reklāmas avīze. Šādas reklāmas avīzes par atsevišķu samaksu ir iespējams arī ar reklāmpasta starpniecību, izplatīt kopā ar citām avīzēm vai žurnāliem, ja jūs vienojaties ar to redakcijām/izdevniecībām.

Mēs piedāvājam izveidot jūsu reklāmas avīzes dizainu, vai veikt maketēšanu, kā arī nodrukāt to.

Ar reklāmas avīzes maketēšanu saprot darbu kopumu, kur pasūtītājs iesniedz gatavu dizaina šablonu, kurā jāizvieto teksti, tie jānoformatē atbilstoši paraugā esošajiem lielumiem, fontu stiliem, jāieliek foto un attēli, fotogrāfijām tiek veikta apstrāde. Maketēšana ir, kad nekas dizainiski jauns netiek izdomāts, tiek ievēroti noteikti dizaina kanoni.

Savukārt, ar reklāmas avīzes dizainu saprot - noformējumu no "nulles" - respektīvi sākotnēji izveido dizaina šablonu, kuru vēlāk piepilda ar saturu - tekstu un attēliem, ko iesniedz pasūtītājs.

Dizaina šablona izveides pamatelementi -

  • avīzes formāts (lielums, lappušu skaits);
  • avīzes nosaukuma / virsraksta dizains pirmajai lapai;
  • krāsu izvēle;
  • avīzes sleju kompozīcija - sleju skaits un izvietojums;
  • virsrakstu noformējums; rakstu hierarhijas vizuālais noformējums;
  • teksta formatēšana - fonti, kernings, izmēri, stili, sadalījums pa slejām un nosacītiem vizuālās uztveres laukumiem, utt.;
  • fotogrāfiju un tekstu izvietojums, utt.

reklāma ŅedvižimostjIzveidotu dizaina šablonu izmanto arī turpmākajos avīzes numuros.Taču preču reklāmas avīzes no tipiskajiem laikrakstiem atšķiras ar lielāku elastību dizaina noformēšanā un atkāpēm no pirmā avīzes šablona, jo visu vizuālo noformējumu nosaka reklamējamāspreces fotoattēls, apraksts, informatīvās daļas garums, akcijas preču skaits utml. mainīgi lielumi. Tāpēc, runājot par reklāmas avīzēm, visbiežāk tiek izvēlēts noteikts nemainīgo lielumu skaits - piemēram, avīzes nosaukums / virsraksts pirmajā lapā, fontu, to izmēru, krāsu izvēle, dizaina elementu izveide (piem., kā tiks noformēta akcijas prece) utml. lietas, kas vizuāli visvairāk ietekmē sasaisti ar konkrēto izdevumu. Reklāmas avīzes izveidē var balstīties uz firmas zīmolu, ja tāds ir.

Avīzes drukā uz plāna papīra, taču reklāmas avīzes vienmēr ir biezākas, nekā mums visiem pierastie laikraksti. Reklāmas avīzes drukā uz biezāka papīra, jo:

  1. tām visbiežāk ir abpusēja pilnkrāsu druka ar bagātīgām ilustrācijām, lielu fotoattēlu skaitu, lieliem krāsu laukumiem, jāvelta uzmanība tam, lai lapas otrā pusē esošie attēli nespīdētu cauri;
  2. tās izplata tirdzniecības vietās un ir pakļautas "nevīžīgākai ekspluatācijai" (nedaudz biezāks papīrs);
  3. tās izplata kopā ar produktu paraugiem, preci, paredzētas, lai klients aizved mājās un izlasa.

 

Informatīvā avīzereklāma Ņedvižimostj

Bieži tiek drukātas vienā vai divās krāsās, īpaša vērība tiek pievērsta saturam un informācijai, unificētam avīzes dizainam. Informatīvās avīzes pārsvarā ir nelieli informatīvi iestāžu vai pašvaldību informatīvie izdevumi, rajona laikraksti. Informatīvās avīzes visbiežāk tiek arī publicētas internetā (makets A4 formātā).

E-avīze

Gadījumā, ja jums nav nepieciešama tipogrāfijā nodrukāta avīze, bet jums ir mājaslapa, kurai ir stabils apmeklējums, tad kā jau pārbaudīts risinājums jums palīdzēs e-avīze. E-avīze parasti tiek sagatavota *.pdf formātā, to izplata ievietojot web-lapā, no kuras var lejupielādēt šo avīzi, vai arī to nosūta uz e-pastu cilvēkiem, kuri ir reģistrējušies jaunumu saņemšanai. E-avīzē iespējams iestrādāt arī linkus uz ārējiem resursiem - citām web-lapām. E-avīzi maketē uz A4 formāta, lai lasītāji nepieciešamības gadījumā varētu arī izdrukāt.

Mēs piedāvājam izveidot e-avīzes noformējumu, kā arī izveidot piemērota izmēra failu apskatei web-lapā.

Kāzu avīzes

Ir divu veidu kāzu avīzes - sienas avīze un mazā drukātā kāzu avīze. Sienas avīzi visbiežāk veido kolāžas tehnikā uz A1 vai A2 formāta bieza kartona. Sienas avīzi iespējams nodrukāt lielformāta drukā. Mazo drukāto kāzu avīzi veido košu, drukā digitālās drukas tehnikā. Pats galvenais kāzu avīžu izveidē ir jautrs, interesants saturs un pievilcīgs noformējums ar fotogrāfijām un dzīvespriecīgām ilustrācijām.

Citus piedāvājumus svētku organizatoriem, vedējiem skatīt sadaļā Kāzām, svinībām.

 

Darbu izmaksas - līgumcena.

Kontakti

SIA B-STYLE
GSM: 26577855, 28310079
e-pasts: info@logotype.lv